outlookta kural oluşturma:


    Merhaba. Bir çoğumuz birden fazla e-posta grubuna üyeyiz. Bazen bir seferde 50 ile 100 arasında e-posta gelir ve bunların hangisi nereden gelmişti, gruplar dışında gelen e-posta var mı, acaba bu kadar e-posta arasında atladığım önemli bir mesaj varmı diye kara kara düşünürüz.
Bazen de, isteğimiz dışında gelen e-postaları nasıl engelleyebileceğimizi bilemeyiz...
Işte bu ve benzeri bir çok konuda "outlook expres"in kural oluşturma olanağı bizi rahatlatacaktır.
Ben bu yazımda bilmeyenler için "outlook expres"de nasıl kural oluşturulduğunu bir örnekle anlatmağa çalışacağım.
Kullandığım sistem windows-me-tr ve kullandığım pc desktop.
 
Ben bu uygulamayı gelen kutusundaki e-postaları geldikleri yere, konularındaki grup isimlerine göre, veya eki olup olmamasına göre farklı klasörlerde toplamak için kullanıyorum.
Örneğin, "korler" grubundan gelen e-postaları farklı bir klasörde toplamayı ve bundan sonra gelecek olan tüm e-postaların bu şekilde gruplandırılmasını sağlamağaçalışalım.
 
Bunun için, "outlook express"i açtıktan sonra Önce "alt" tuşu yardımıyla menü çubuğunu etkinleştirmeliyiz. Sonra sağ yön tuşuna veya "numlock" bölümündeki 6 tuşuna (elbette ki "numlock" kapalı olmalı.) 4 kez basarak "araçlar" menüsüne gitmemiz gerekiyor. "Araçlar menüsüne geldikten sonra aşağı yön veya "numlock"daki 2 tuşuna 5 kez basarak "ileti kuralları"nın üzerine gelelim. Buradan da sağ yön tuşuna 1 kez basarak "posta" ögesinin üzerine gelelim ve "enter" tuşuna basalım.
Burada 1 kez tab tuşuna basarak "yeni" komutunun üzerine gelip "enter" veya harflerin alt tarafındaki boşluk çubuğuna basmamız gerekiyor.
 
Artık kuralımızı oluşturmağa başlayabiliriz.
Önce bulunduğumuz "ölçüt" sütunundan kuralımızın ne türdeki iletilere uygulanmasını istediğimize karar vereceğiz. Yani kuralımızın koşullarını belirleyeceğiz.
Bunun için bulunduğumuz "ölçüt" sütunundaki 12 koşuldan istediklerimiziaşağı ve yukarı yön tuşlarıyla üzerine geldikten sonra "boşluk çubuğu"nu kullanarak seçmeliyiz.
 
Bu 12 koşul şöyle sıralanıyor:
1. Iletinin "kimden" satırı belirtilen kişi adını içersin.
2. Iletinin "konu" satırında belirtilen sözcükler bulunsun.
3. Ileti metninde belirtilen sözcükler geçsin.
4. Iletinin "kime" satırında belirtilen kişi adları bulunsun.
5. Iletinin "bilgi" satırında belirtilen kişi adları bulunsun.
6. Iletinin "kime" veya "bilgi" satırında belirtilen kişi adları bulunsun.
7. Ileti "öncelik derecesi" ile işaretlenmiş olsun.
8. Ileti belirtilen posta hesabından gönderilmiş olsun.
9. Ileti ... kb-den daha büyük olsun.
10. Iletinin eki olsun.
11. ileti güvenlik kuralı ile korunmuş olsun.
12. Tüm iletiler için.
 
Buradan ikinci koşulun yani, "iletinin konu satırında belirtilen sözcükler bulunsun" koşulunun üzerine gelip boşluk çubuğunu kullanarak seçtikten sonra, 1 kez "tab" tuşuna basalım.
Şimdi üzerinde bulunduğumuz sütun "eylemler" sütunu. Buradan da az önce belirlediğimiz koşullara sahip e-postaları ne yapmak istediğimize karar vereceğiz.
Bu sütunda da 12 tane "eylem" arasından bir veya bir kaç tanesini seçebiliyoruz.
 
Bunlar da şöyle sıralanıyor:
1. Belirtilen klasöre taşı.
2. Belirtilen klasöre kopyala.
3. Sil.
4. Belirtilen kişiye ilet.
5. Renk ile vurgula.
6. Bayrakla işaretle.
7. Okundu olarak işaretle.
8. Ileti izlenen veya yok sayılan olarak işaretlensin.
9. Ileti ile yanıtla.
10. Daha fazla kural işlemeyi durdur.
11. Sunucudan yükleme.
12. Sunucudan sil.
 
Bu sütundan seçeceğimiz eylem de birinci yani, "belirtilen klasöre taşı" eylemi olsun. Bu seçimin üzerine yön tuşlarının yardımıyla geldikten sonra yine boşluk çubuğuyla seçiyoruz ve 1 kez daha "tab" tuşuna basıyoruz.
 
Geldiğimiz bu yeni sütunda ise seçtiğimiz koşul ve eylemlerin içini doldurmamız gerekiyor.
Ilk olarak "konu" satırında hangi sözcüklerin bulunmasını istediğimizi belirtebilmek için bulunduğumuz konumda aşağı yön tuşuna bir kez basıp ardından "enter"a basmalıyız.
Şimdi boş bir satırın üzerindeyiz. Buraya "korler" grubundan gelen tüm e-postaların "konu satırında bulunan "korler" sözcüğünü yazalım ve "tab" tuşuna1 kez  basarak "ekle" komutunun üzerine gelip "enter" veya boşluk çubuğuna basalım. Daha sonra da "tab" tuşuna 2 kez basarak "Tamam" komutunu bulup "enter" veya boşluk çubuğuna basalım.
Bu kez bulunduğumuz konumdaki üçüncü satırın üzerine gelip "enter"a basalım.
Burada da "konu" satırında "korler" sözcüğü geçen e-postaların nereye taşınacağını belirlememiz için "treeview biçiminde bir klasör listesikarşımıza çıkıyor. Bu listeden yön tüşlarını kullanarak "gelen kutusu" klasörünün üzerine gelelim. "tab tuşuile "yeni" komutunu bulup boşluk çubuğuna basalım. Açılan boş satıra örneğin "körler" yazıp "tamam" komutunun üzerine gelelim ve boşluk çubuğuna basalım. Bir kez daha "tamam" komutunu bulup boşluk çubuğuna bastıktan sonra artık kuralımızı oluşturmuş sayılırız.
Şimdi tek yapmamız gereken bu kurala bir ad vermek.
Bunun için bir kez daha "tab" tuşuna basarak ad satırına gelip buradaki geçici ad olan "yeni posta kuralı number 1" yazısını "back space" tuşu ile silerek bu kurala istediğimiz bir ad verebiliriz.
Son bir kez daha "tab" ve "enter" tuşlarına bastıktan sonra artık kuralımız uygulanmaya hazır.
Ileti kuralları penceresini de "tamam" komutuyla kapatıp bundan sonra "korler" grubundan gelecek e-postaları "gelen kutusu"nun içine yerleştirdiğimiz "körler" klasöründe aramayı unutmayın.
Kolay gelsin.

Ana Sayfaya Dön     Yazılar Sayfasına dön