Outlook Express klavye kısayolları

 

Outlook Express klavye kısayollarını kullanma

 

Komutları seçmek, önizleme bölmesinde ve ileti listesinde

gezinmek için kısayol tuşlarını kullanabilirsiniz. Özellikle

belirtilenler dışında, kısayollar

hem e-posta hem de haber gruplarında kullanılabilir.

 

Ana pencere, ileti görüntüleme penceresi ve ileti gönderme

penceresi

 

 

İstenen işlem

Basılacak tuşlar

Yardım konularını açma

F1

 

Tüm iletileri seçme

CTRL+A

 

 

Ana pencere ve ileti görüntüleme penceresi

 

İstenen işlem

Basılacak tuşlar

Seçili iletiyi yazdırma

CTRL+P

 

E-posta gönderme ve alma

CTRL+M

 

E-posta iletisini silme

DEL veya CTRL+D

 

Yeni posta iletisini açma veya ilan etme

CTRL+N

 

Adres Defteri=92ni açma

CTRL+ÜSTKRKT+B

 

İletiyi yazanı yanıtlama

CTRL+R

 

İletiyi iletme

CTRL+F

 

Tümünü yanıtlama

CTRL+ÜSTKRKT+R veya CTRL+G (yalnızca haber için)

 

Gelen Kutunuza gitme

CTRL+I

 

Listede bir sonraki iletiye gitme

CTRL+> veya CTRL+ÜSTKRKT+>

 

Listede bir önceki iletiye gitme

CTRL+< veya CTRL+ÜSTKRKT+<

 

Seçili iletinin özelliklerini görüntüleme

ALT+ENTER

 

Haber iletilerini ve üstbilgileri yenileme

F5

 

Bir sonraki okunmamış e-posta iletisine gitme

CTRL+U

 

Bir sonraki okunmamış haber görüşmesine gitme

CTRL+ÜSTKRKT+U

 

Klasöre gitme

CTRL+Y

 

 

Ana pencere

 

İstenen işlem

Basılacak tuşlar

Seçili iletiyi açma

CTRL+O veya ENTER

 

İletiyi okundu olarak işaretleme

CTRL+ENTER veya CTRL+Q

 

Klasörler listesi (açıksa), ileti listesi, önizleme bölmesi ve

Kişiler listesi (açıksa) arasında gezinme.

SEKME

 

Tüm haber iletilerini okundu olarak işaretleme

CTRL+ÜSTKRKT+A

 

Haber grubuna gitme

CTRL+W

 

Haber görüşmesini genişletme (tüm yanıtları gösterme)

SOL OK veya ARTI (+) SİMGESİ

 

Haber görüşmesini daraltma (iletileri gizleme)

SAĞ OK veya EKSİ (-) SİMGESİ

 

Bir sonraki okunmamış haber grubuna veya klasöre gitme

CTRL+J

 

Çevrimdışı ortamda okumak amacıyla haberleri karşıdan

yükleme

CTRL+ÜSTKRKT+M

 

 

İleti penceresi=97görüntüleme veya gönderme

 

İstenen işlem

Basılacak tuşlar

İletiyi kapatma

ESC

 

Metin bulma

F3

 

İleti bulma

CTRL+ÜSTKRKT+F

 

Düzen, Kaynak ve Önizleme sekmeleri arasında geçiş yapma

CTRL+SEKME

 

 

İleti penceresi=97yalnızca gönderme

 

İstenen işlem

Basılacak tuşlar

Adları denetleme

CTRL+K veya ALT+K

 

Yazım denetimi yapma

F7

 

İmza ekleme

CTRL+ÜSTKRKT+S

 

İleti gönderme (ilan etme)

CTRL+ENTER veya ALT+S

Ana Sayfaya Dön     Yazılar Sayfasına dön

%%%% %%% %%%