Görmeyenlerin İstihdamı


Çağrı Doğan

 

 

Ülkemizde Çalışabilir yaşta olan görme engellilerin sadece yüzde ikisi istihdam olanağı bulmuş durumdadır. Genel nüfusla karşılaştırıldığında, bu grup çok küçük bir kesimi oluşturmaktadır.

Görme engellilerin çok küçük bir kısmının çalışma olanağı bulabilmiş olmasına ilişkin bir çok neden sıralanabilir. Bunlar: eğitim eksikliği, destek ve ekipman eksikliği, görmeyenler tarafındaki kendine güvensizlik ve görme yetisine sahip olanların görmeyen insanlara ilişkin taşıdıkları önyargılardır.

Görmeyenler, bu görebilenler için de geçerli, bir cok işi yapabilir hale gelmek için eğitime gereksinim duyarlar. Bazı durumlarda, daha fazla eğitime ihtiyaç duyabilirler ve bu eğitim her bireyin ihtiyacına uygun bir formda olmak durumundadır. orneğin, dökümanların Braille (kabartma yazı) çıktısının alınması ya da dinlenebilir hale getirilmesi gerekebilir. Bazı durumlarda, koşulların görme engellinin ihtiyaçlarina uygun hale getirilmesi için, iş ortamında da değişiklikler yapilabilir. orneğin, ışıktan maksimum verim alabilmek icin görme bozukluğu olan kişinin çalışma masasının yeri değiştirilebilir.

Bazı durumlarda, görmeyenler, görebilen iş arkadaşları ile aynı işleri yapabilmek için, özel ekipmanlara ihtiyaç duyabilirler. Bu, kalın uçlu ve koyu yazan bir kalem, bilgisayar ekranındaki bilgiyi Braille alfabesine dönüşturen bir aparat ya da görme engellinin bilgisayar kullanmasını sağlayan yazılım/donanım olabilir.

Bir çok görmeyen neler yapabileceklerinin bilincinde olmaktan uzak bir durumda, sahip oldukları yeteneklere güvenmemektedir. Bu güvensizlik başkalarının önyargılarından dolayı oluşmuş ve yine bu önyargılar tarafından tekrar tekrar güçlendirilmektedir. Eğer bir çok insan size bir çok defa bir şeyi yapamayacağınızı yinelerse, bir süre sonra siz de söylenenlere inanma eğilimine girersiniz.

Bir çok insan her hangi bir engelli grubuna dahil olan bireylerin gereksinimleri ve yetenekleri konusunda duyarsızdır. Görme yetisine sahip insanlar, görmeyenleri ya da görme engelliliği anlamaktan uzaktir. Toplumda görmeyenlerin Çalışamayacakları ya da yalnizca enstruman çalmak, sepet örmek, hafızlık (Kuran'ın ezberlenmesi) gibi, yuzyıl öncesine kadar körler tarafından yapılagelen işleri yapabilecekleri düşüncesi
hakimdir.

Geçmişte, görmeyenler, görenlerin onlar için uygun bulduğu bazı işlere kanalize edilmişlerdi. Bunlar, dilencilik dahil çok basit bazı işleri içermekteydi.

Günümüzde, görmeyenler, doğru eğitim, destek ve yardım sağlandığında, bir çok işi yapabilmekte. Bir işin görmeyen birey tarafından yapılabilirliği -- bireyin ne kadar gördugu, aldığı eğitim, ekipman ve destek, işin bireyin ihtiyaçlarına göre adapte edilip edilemeyeceği ve söz konusu adam/kadinın o işi yapmayı isteyip istemediği gibi -- bir çok etkene bağlıdır. Sonuçta, yaşam sorunlar ve çözümlerini içerir ve bu görebilenler için de geçerlidir.

Bir görmeyenin işindeki başarısını değerlendirirken:

Gibi hususlar sorgulanmalıdır. Bu faktörleri göz önünde bulundurmadan varılacak yargı EKSIK YANLIŞ bir yargı olacaktır.

Işler:

Aşağıda, görme engellilerin yapageldikleri bazı işlerin listesini bulacaksınız. İşler özellikle körlerin yapamayacağı düşünülen meslekler arasından seçilmiştir.

Muhasebeci
Aktris
Yazar
Bisiklet tamircisi
Devlet memuru
Bilgisayar Programcısı
Mühendis
Çiftçi
Dansçı
Disk Jokey
Fabrika işçisi
Otelci
İç dekoratör
Gazeteci
Avukat
Hemşire
Santral memuru
Ressam
Yargıç
Pop yıldızı
Fotoğrafçı
Sekreter
Öğretmen
Yönetici
Doktor
Fizyoterapist

Görmeyenlerin zor bulduğu, aksi halde tehlikeli olurlardı, bazı işlerden de söz edebiliriz.

Şoför
Pilot
:-))))))))


Rehberlik ve Psikolojik Danışmaya ihtiyacınız varsa:::

Bize yazmak isterseniz...
Geri Dön
%%%% %%% %%%