Fine Reader ile ilgili yararlı bilgiler

Fine reader imajların taranıp bilgisayar ortamına metin olarak aktarıldığı bir "ocr" (optic character recognition) (optik karakter tanıma) programıdır.

Programı ilk açtığımızda karşımıza boş bir liste kutusu çıkar. Taradığımız imajların dolduracağı bu listeye Batch denir.

     Fine reader programında sırasıyla File, edit, view, batch, immage, process, tools, window ve help menüleri bulunmaktadır.

 

Bu yazıda fine reader programıyla ilgili dil değiştirme, tarayıcıyı fine reader programına tanıtma, renk ve çözünürlük ayarları yapma, sayfaları tarama ve taranan sayfaları başka uygulamalara gönderme konularına değinilecek.

 

1. tanıma dilini değiştirme:

Fine reader programını bilgisayarınıza ilk kez kurduğunuzda varsayılan tanıma dili ingilizce olacaktır. bu dili değiştirmek için. fine reader programının "options" (seçenekler) menüsünü açmalısınız. bu menüye ulaşmak için ctrl+şift+o tuşlarını kullanabileceğiniz gibi, alt+t tuşlarıyla tools (araçlar) menüsünü açıp buradan da ok tuşlarını kullanarak options seçeneğine ulaşabilirsiniz. options menüsünde general, scann/open immage, recognition, view, formatting ve check spelling bölümleri vardır. options menüsünü açtıktan sonra bu sayfalar arasında ctrl+tab tuşlarıyla dolaşabilirsiniz. dili değiştirebileceğiniz sayfa recognition (tanıma) sayfasıdır. ctrl+tab tuşlarıyla recognition sayfasını bulun. burada hemen karşınıza seçebileceğiniz dillerin bulunduğu bir seçme kutusu çıkacaktır. buradan türkçeyi seçmek için

aşağı yada yukarı ok tuşlarını kullanarak ya da "t" harfine basarak "turkish" ismini bulup entıra basmalısınız. daha sonrada tab ile "ok" tuşunu bulup aralık çubuğuna basarsanız dil değişimi işilemini tamamlamış olursunuz.

not: bilgisayarda tarama işlemi yaparken iki sayfanın aynı anda tarayıcıya konulması mümkündür. örneğin bir kitabın iki yüzü de eğer sığıyorsa tarayıcıya konulmuş olabilir ya da tek bir yaprağa iki sayfa basılmış olabilir. böyle durumların fine reader programı tarafından algılanması ve iki farklı sayfa olarak taranması için, çift sayfaları böl (split dula pages) işaretleme kutusunu işaretlenmiş olması gerekmektedir. bunun için, yine ctrl+şift+o tuşlarına basarak options menüsünü açın. buradan ctrl+tab tuşlarına basarak "scann/open immage" (imajı aç ve tara) sayfasını bulun. burada tab tuşuna basarak "split dual pages" işaretleme kutusunun üzerine gelin ve aralık çubuğuna basarak bunu işaretleyin. eğer işaretli durumdaysa her hangi bir şey yapmayın. işaretleme işlemini bitirdikten sonra "ok" düğmesinin üzerine yine tab ile gelin ve aralık çubuğuna basarak yaptığınız işlemi onaylayın.

Fine Reader 7 ile birlikte artık herkesin farklı Batch açma şansı oldu. Dil tanıtma, tarayıcı tanıtma ve çözünürlük ayarlarınızı yaptıktan sonra, aşağıdaki 2 ayarı da yapmanızı tavsiye ederiz.

1. Kontrol+şift+o ile seçenekler bölümüne girin ve kontrol+tab ile genel (general) sayfasına gelin.

2. Taba basarak "Başlangıçta en son kümeyi aç" (Open last batch at start up" onay kutusunu ara çubuğuna basarak işaretleyin ve tamam düğmesine basın. Bu kutunun, yaptığınız ayarları tekrar yapmamanız için mutlaka işaretli olması gerekiyor.

3. Dosya ya da file menüsne girin ve buradan "kümeyi yeni adla kaydet" (Save batch as) üzerine gelip enter tuşuna basın. sizden isim isteyen bir yer çıkacak. kümenize istediğiniz bir ad verin ve yine enter tuşuna basın. bu ayarları yaptıktan sonra fine reader programını kapatıp yine açtığınızda en son kullanmış olduğunuz ayarlarla programın açılacağını garanti altına almış olursunuz. buradan da anlayacağınız gibi birden fazla küme oluşturup hepsine farklı ayarlarla kaydetmeniz de mümkün. Fine reader içindeyken daha önce oluşturmuş olduğunuz bir küme açmak için yine dosya menüsünden küme aç iletişim kutusunu açmanız gerekiyor. Türkçe fine reader içinde bunun kısayol tuşu kontrol+şift+n.

2. tarayıcıyı bilgisayara tanıtma.:

Fine reader programını bilgisayarınıza ilk kurduğunuzda programa tarayıcınızı tanıtmanız gerekecektir. bunun için yine ctrl+şift+o tuşlarına basarak options menüsünü açın ve buradan da ctrl+tab tuşuyla scann/open immage (imaj tarama ve açma) sayfasını bulun. burada karşınıza ilk olarak "selec source..." düğmesi çıkacaktır. bu kaynak seç anlamına gelir. aralık çubuğuna basarak bu kontrolü açın. burada tab ile bir seçme kutusu (combo box) bulun. işte bu kutuda seçili olmayan halde tarayıcınızın sürücüsünün adını duyacaksınız. aşağı ya da yukarı ok tuşlarını kullanarak veya aralık çubuğuna dokunarak bu sürücüyü seçin ve yine tab tuşuyla "ok" düğmesini bulup entır ya da aralık çubuğuna basın. böylelikle tarayıcınızı fine reader programına tanıtmış oldunuz. şimdi ikinci adımı atalım. bir kez tab tuşuna basarak yeni bir seçme kutusu (combo box) bulacaksınız. buradan "use fine reader interface" (fine reader ara yüzünü kullan seçeneğini ok tuşlarını kullanarak seçmelisiniz. bu seçenek fine reader programının sizin tarama komutunuzla birlikte tarayıcıyı otomatik olarak çalıştırmasını sağlayacaktır. bu işlemi yapmayıp bu kutuda bulunan diğer seçeneği seçtiğiniz taktirde siz scann komutunu verdikten sonra fine reader sadece tarayıcınızın programını açacaktır. buradan scann komutunu sizin vermeniz gerekecektir. bu nedenle "use fine reader interface" seçeneğini seçmenizi tavsiye ediyorum. ok tuşlarınızla bu seçimi yaptıktan sonra tab tuşuna basarak "ok" düğmesini blupp yaptğınınız işlemleri onaylamanız da gerekmektedir.

3. çözünürlük ve renk ayarları:

fine reader programında çözünürlük ve renk ayarlarını scanner settings (tarayıcı seçenekleri) bölümünden yapabilirsiniz. bu bölümü açabilmeniz için öncelikle mutlaka tarayıcınızın fine reader programına tanıtılmış olması gerekmektedir. ayrıca bu bölümü açmadan önce tarayıcınızın fişinin takılı olduğundan da emin olmalısınız. "scanner settings" bölümüne ulaşmak için ctrl+şift+s tuşlarını kullanabilirsiniz. ya da "tools" (araçlar) menüsüne girip buradan "scanner settings..." menüsünü açabilirsiniz. bu menüyü açtıktan sonra 4 kez taba bastığınızda "picture scanning mode" seçme kutusuna (combo box) ulaşırsınız. Buradan renk değişikliklerini yapabilirsiniz. bunun için aşağı ve yukarı ok tuşlarını kullanabilirsiniz. burada sırasıyla "black and white pictures, gray pictures ve color pictures" yani siyah beyaz, gri ve renkli resim seçenekleri bulunmaktadır. bu seçimi yaptıktan sonra bir kez daha taba bastığınızda "resolution" çözünürlük seçme kutusuna ulaşırsınız. buradan da 300 ile 600 arasında çözünürlük ayarlarını değiştirebilirsiniz. daha sonra iki kez tab tuşuna bastığınızda "pause between pages" yani sayfalar arasında dur işaretleme kutusuna (check box) ulaşacaksınız. bu kutucuğun işlevi adından da anlaşılacağı gibi birden fazla sayfa tarandığında programın sayfalar arasında sizin belirleyeceğiniz bir süre durmasını sağlamaktır. eğer aralık çubuğuna basarak bu kutuyu işaretlerseniz, bir kez daha taba bastığınızda süreyi belirleyebileceğiniz bir yazma alanına gelebilirsiniz. burada var sayılan olarak 5 saniye durma süresi verilmiştir. bu sayıyı delete tuşuyla silip dilediğiniz bir rakamı buraya yazabilirsiniz. bu işlemi de yaptıktan sonra tab tuşuyla "ok" tuşunu bulup onaylamanız gerektiğini lütfen unutmayınız.

4. tarama işlemi: bilindiği gibi fine reader önce bir sayfanın imajını alıp daha sonra bu imajdaki harfleri tanıyıp metne dönüştüren bir "ocr" programıdır. programla tek bir sayfayı tarayabileceğniz gibi birden fazla sayfayı da arka arkaya tarayabilirsiniz. bu işlemi yaparken sayfanın önce sadece imajını alıp sonra bunu metne çevirebileceğiniz gibi bir ya da birden fazla sayfayı otomatik olarak tarayıp metne dönüştürebilirsiniz. Tek sayfa tarama: bilgi sayarda tek ya da birden fazla sayfayı direkt olarak tarayıp metne dönüştürme işi fine reader programının "process" menüsünde bulunan "scann and read" ve "scann and read multiple immages" seçenekleriyle yapılabilir. process menüsüne alt+p tuşlarına basarak ulaşabilirsiniz. eğer tek bir sayfayı tarayacaksınız tarayıcıya sayfayı koyduktan sonra direkt olarak ctrl+d tuşlarına basarsanız sayfayı tarama işlemini başlatmış olursunuz. eğer bir sayfayı sadece imaj olarak taramak istiyorsanız. bu sefer "file" menüsündeki "scann image" seçeneğini kullanmanız gerekecektir. bunun için ctrl+k tuşlarını kullanabilirsiniz. ancak bu tarama işlemini yaptıktan sonra sayfayı metne dönüştürmek için ctrl+r yada birden fazla sayfayı metne dönüştürmek için de ctrl+şift+r tuşlarına basmanız yeterli olacaktır. birden fazla sayfa tarama: birden fazla sayfa tarama işlemini de ya process menüsündeki "scann and read multiple immages" (çok sayıda imajı tara ve oku) yada "file" menüsündeki "scann multiple immages" (çok sayıda imajı tara" seçeneklerini kullanarak tarayabilirsiniz. bu işlemi yaparken tarayıcı her sustuğunda içine yeni sayfayı yerleştirmeniz gerekecektir. son sayfayı da taradıktan sonra ctrl+t tuşuna bir kaç kez basarak tarama işlemini durdurabilirsiniz. Çok sayıda sayfa tararken sizlere "file" menüsünde bulunan "scann multiple immages" seçeneğini tavsiye ediyorum. çünkü bu seçenekle sayfaları taradığınızda tarayıcı biraz daha hızlı çalışacaktır. ancak tarama işlemi bittiğinde ctrl+şift+r tuşlarına basarak taradığınız sayfaların metne dönüşmesini de beklemeyi unutmamalısınız. eğer process menüsünde bulunan "scann and read multiple immages" seçeneğini kullanarak çok sayıda sayfayı tararsanız tarama işlemi sonunda yukardaki gibi bir işlem yapmanıza gerek kalmayacaktır çünkü program imajları taradıkça metne dönüştürecektir. ancak biraz önce de belirttiğim gibi bu işlem daha yavaş bir işlem olacaktır.

Fine reader 8 ile birlikte artık birden fazla görüntüyü taramak için scan multiple immages (birden fazla görüntüyü tara) gibi bir seçeneğimiz yok. eğer birden fazla görüntüyü taramak istiyorsak aşağıdaki adımları izliyoruz.

1. Fine reader açıkken yine kontrol+Şift+o ile seçenekler (options) menüsüne giriyoruz ve yine kontrol+tab tuşlarına basarak Tara/aç (scan/open) sekmesine gidiyoruz. burada tab ile giderek "birden fazla görüntü tara" (Scan multiple immages" onay kutusunu ara çubuğuna basarak işaretliyoruz ve tamam düğmesine basıyoruz. Daha sonra sadece Görüntü taramak için Kontrol+k, Görüntüyü tararken aynı zamanda okutmak için de kontrol+d tuşlarına bastığımızda, tarama işlemi siz durdurmadıkça devam edecektir. tarama işlemini sonlandırmak için son sayfanız da taranınca bir kaç kez eskeyp tuşuna basarak taramayı durdurmanız gerekiyor.
5. taranan sayfaları okuma ve başka programlara gönderme:

fine reader programında tarama ve taranan sayfaların metne dönüştürülmesi bittiğinde otomatik olarak ekran da son sayfa açık halde bulunur. ok tuşlarıyla bu sayfada bulunan yazıları okuyabilirsiniz. diğer sayfalardaki yazıları okumak için önce bu sayfayı kapatmanız gerekecektir. bunun için ctrl+f4 tuşlarına basmalısınız. bunu yaptığınızda karşınızda taradığınız sayfaların alt alta listesi "1, 2, 3, 4," şeklinde çıkacaktır. bu sayfalardan istediğiniz birini okumak için istediğiniz sayfanın üzerine gelip entıra basmalı, daha sonrada ctrl+3 tuşlarına basmalısınız. bunu yaptıktan sonra standard okuma komutlarıyla sayfada yazılı olanları okuyabilirsiniz. Taradığınız sayfaların hepsini veya istediğiniz kadarını notepad ya da microsoft word gibi başka bir programa gönderebilmenin bir kaç yolu vardır ve bu yoların hepsi "file" menüsünde bulunur. bu yollardan benim en çok kullandığın yöndem "file" menüsünde bulunan "send selected pages to" ya da "send all pages to" alt menüleridir. alt alta bulunan bu iki menünün farkı "send selected pages to" (seçilen sayfaları gönder) alt menüsünün sadece seçtiğiniz sayfaları başka bir programa gönderme işlevini görmesiyken "send all pages to" (tüm sayfaları gönder) alt menüsünün konusu ne olursa olsun taradığınız tüm sayfaları başka bir programa gönderme işlevini görüyor olmasıdır. sayfaları tarama işlemini ve onları metne dönüştürme işlemini bitirdikten sonra önce alt+f tuşlarına basarak "file" menüsünü açın. daha sonra aşağı oka basarak "send selected pages to" yada "send all pages to" alt menülerinden tercih ettiğinizin üzerine gelip entırabasın. burada gönderebileceğiniz programların listesini göreceksiniz. bu programların başlıcaları microsoft word ve microsoft excell programlarıdır. Dilediğiniz programı seçip entıra bastığınızda taradığınız sayfalar sırasıyla tek bir metin olarak istediğiniz programın içine atılacaktır ve bu açılan program ekranda görülecektir. gönderdiğiniz bu dosyayı ctrl+s ile bilgisayarınızın bir yerine bir word ya da excell dosyası olarak kaydetmeniz gerekecektir. Fine reader 8 öncesinde tarayıp okuttuğunuz metinleri dış uygulamaya gönderemek için doğrudan dosya menüsünden Tüm sayfaları

gönder ya da seçili sayfaları gönder alt menülerinden birine girebiliyorduk. ancak fine reader 8 ile birlikte bu işlem aşağıdaki şekilde değişti.

1. Dosya menüsüne girin ve buradan da sonuçları kaydet alt menüsüne girin.

2. Buradan tüm sayfaları gönder ya da seçili sayfaların gönderileceği yer alt menülerinden birine tercihinze göre girin. daha sonra buradaki MS word Excell gibi uygulamalardan birine sayfalarınızı gönderebilirsiniz. Daha sonra fine reader içinde bulunan sayfaları silmek için ctrl+a tuşlarına basarak tüm sayfaları seçebilir ve delete tuşuna basarak silme işlemini yapabilirsiniz. delete tuşuna bastıktan sonra size silme işleminden gerçekten emin olup olmadığınız sorulacaktır. "ok" düğmesini tab tuşuyla seçerek bu işlemi onaylayabilirsiniz. not: silme işlemini yapabilmeniz için fine reader listesindeki hiç bir sayfanın açık olmaması gerekmektedir. açık olan sayfayı kapamak için ctrl+f4 tuşlarına ya da alt+B tuşlarına basarak “batch” menüsünden “close current page” kısmına basmalısınız.

 son olarak küçük bir hatırlatma gerekirse Bu yazıda bahsettiğim ilk 3 maddedeki işlemler fine reader programı bilgisayarınıza ilk kez kurulduğunda yapmanız gereken temel ayarlardır ve daha sonra çok fazla değişiklik yapmak gerekmez. ancak çözünürlükle ilgili zaman zaman  çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz.

Ana Sayfaya Dön     Yazılar Sayfasına dön

%%%% %%% %%%