GÖRME ENGELLİLER İÇİN ERİŞEBİLİRLİK(22 Nisan 2002 Tarihli Toplantının Sonuç Metni


 

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ

GÖRME ENGELLİLER İÇİN BİLİŞİM ÇALIŞMA GRUBU

          Ülkemizde kör ve az görenler arasında bilgisayar kullanımının yaygınlaşması, son dört-beş yılın ürünüdür. Bu tarihten önce de bilgisayar kullanan kör ve az görenler bulunmakla birlikte bunlar çok özel konumlarda bulundukları için son dört-beş yıla kadar etkin olamamışlardır. Ancak, bilişim teknolojisinde meydana gelen gelişmeler, bilgisayarı körlerin de hizmetine sunmanın ve ülkemizde bu alanda bir gelişimin önünü açmıştır. Başlangıçta sayıları oldukça düşük olan bilgisayar kullanıcıları, sayıları arttıkça bir araya gelme ihtiyacı hissettiler. Bu çabalar sonucunda birbirleriyle iletişim kuran, bilgilerini paylaşan ikili - üçlü gruplar oluşmaya başladı. Ancak bu gruplar çalışmalarını birbirlerinden ayrı olarak yürütüyorlardı.
          2000 yılı Internet Haftası, bu gruplar için dönüm noktası olarak tanımlanabilir. Bu hafta içinde, birbirinden farklı gruplar bir araya gelerek çalışmalarını birleştirme ve bir merkezde toplama yönünde önemli bir adım attılar. Toplantının en önemli sonucu, kör bilgisayar kullanıcılarının bir aradalığının örgütlü biçime dönüştürülmesi idi. Bu süreç somut meyvesini, Bilkent Üniversitesi’nden Mustafa Akgül'ün de önemli destekleri sayesinde korler.bilkent.edu.tr adresinden bir web sayfası yayını ve aynı adres üzerinden internette bir tartışma grubu oluşturulması biçiminde verdi. 2001 yılı Internet haftasında da benzeri bir toplantı gerçekleştirildi. Ankara ve İstanbul'da olmak üzere iki ayrı merkezde gerçekleştirilen toplantı, kör bilişimcilerin yayılmasını ve ayrı ayrı merkezlerde etkinlikler düzenleme gücüne ulaştıklarını gösterdi. Ancak alandaki örgütsüzlük ve buna bağlı dağınıklık sürüyordu. Internet haftalarındaki etkinliklerle birlikte zaman zaman çeşitli derneklerin salonlarını kullanarak toplanan kör bilişimciler, uzun zamandır tartıştıkları örgütlenme sorununu, Türkiye Bilişim Derneği çatısı altında "Görme Engelliler için Bilişim Çalışma Grubu"nu oluşturarak aştılar. 2002 yılı başında Türkiye Körler Federasyonu, bilgisayar kullanan arkadaşlara, kendi çatısı altında çalışma ortamı hazırlama ve federasyon imkanlarından yararlanarak etkinliklerini yapma çağrısında bulundu. Bu çağrıya olumlu yanıt veren Türkiye Bilişim Derneği Görme Engelliler için Bilişim Çalışma Grubu önde gelenleri, 2002 yılı Internet Haftası etkinliklerinin Türkiye Körler Federasyonu ve Türkiye Bilişim Derneği’nin ortak etkinliği ile yapılmasını kararlaştırdılar. Böylece kör bilgisayar kullanıcılarının çalışmaları örgütlü hale gelmiş ve çeşitli örgütlerin de desteğini kazanmış oluyordu. Bundan sonra, bugüne kadar dağınık olarak akan suyun belirli bir kanala yönelmesi sağlanacak ve daha etkili çalışmalar ortaya çıkacaktı.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN ERİŞEBİLİRLİK

20 Nisan 2002 – Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Konferans Salonu - ANKARA

 

          2002 yılı Internet Haftası’nın organizasyonu, yaklaşık 125 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Başlangıçtaki sayının 5'i geçmediği düşünüldüğünde beş yılda alınan mesafe daha iyi anlaşılacaktır. 20 Nisan 2002 tarihindeki etkinlik, DYP Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve AKP Milletvekili Şükrü Ünal'ın da katılımları ile gerçekleştirildi. Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Ayvalı açılış konuşmasında; ülke nüfusunun yaklaşık %10’unun engelli olmasına karşın bu kitlenin yalnızca %2’sinin eğitim alabildiğini belirterek “Tüm insanların eşit olanaklara sahip olması gerektiği görüşünden hareketle, bilişim teknolojilerini, görme engelliler gibi topluma göre azınlıkta olan grupların yaşamına sokmak günümüzün bir gereksinimidir. Çalışma grubumuzdan beklenen önemli bir çalışma ise ülkemizde yapılan bu konuyla ilgili çalışmaları bir standarda oturtması ve yaygınlaştırmasıdır.” Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Turhan İçli “Bütün insanların nihai amacı, bağımsızlaşmak ve özgürleşmektir. Bizim, bağımsızlık yolundaki vazgeçilemez yardımcılarımızdan biri de bilgisayardır” diyerek görme engelli kişinin yaşamında bilgisayarın ne denli önemli bir yeri olduğunu açıkça ortaya koydu. TBD-GEBÇG Başkanı Aykut Engüçlü ise yaptığı konuşmada; bilişim dünyasında görme engelliler için yürütülmekte olan çalışmaları yeni doğmakta olan bir güneşe benzeterek “Artık karanlık günler geride kaldı. Sabaha epey yaklaştık” dedi. Engüçlü, Çalışma Grubu’nun kısa ve orta vadeli amaçlarını şöyle sıraladı:

* Bu tür toplantılar düzenleyerek görme engelliler ve ilgili kurumları konu hakkında bilgilendirmek,

* Bu kişileri bilgisayar kullanmaya teşvik etmek ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak,

* e-posta listesi oluşturmak yoluyla görme engelliler arasındaki iletişimi sağlamak,

* Türkiye’deki görme engellileri sosyal, kültürel ve diğer yönleriyle (öncelikle ülkemizde olmak üzere) web sayfaları aracılığıyla tanıtmak,

* Web sayfalarından yararlanarak bilişim teknolojileri alanında görme engellilere yönelik çalışmaları hedef kitleye bildirmek.

Bu çalışmaları yürütürken tüm kamu kuruluşları ve tüzel kurumlarla işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirten Engüçlü tek dileklerinin, amaçlarına giden yolda yürürken kendilerine engel olunmaması olduğunu vurguladı.

          Milletvekillerimiz, eşit olanaklar sunulması halinde engellilerin de her alanda başarılı olabileceklerini vurgulayarak “Engellilerimizin yaşamına teknolojik olanakları sokabildiğimiz ölçüde onları yaşama bağlamış ve vasıflı bireyler haline getirmiş olacağız. Engellilerin, yaşamlarında bu denli önem taşıyan bilgisayar ve yardımcı donanımlarına daha uygun koşullarda sahip olabilmeleri için önlemler alınabilir” dediler ve gerekli girişimleri yapacaklarını belirttiler.

          Etkinliğin sabah oturumunda, SHÇEK Bilgi İşlem Daire Başkanı S.Sedat Türkeri’nin "Beyaz Bastondan Beyaz Klavyeye" adlı kör ve az görenlerin bilgisayar kullanımlarında teknolojinin gelişimini evreleri ile gösteren sunumundan sonra Engin Albayrak’ın "TBD Görme Engelliler için Bilişim Çalışma Grubu’nun Oluşum Süreci" adlı konuşması gerçekleşti. Türkiye Körler Federasyonu’nun kendisine bağlı dernekleri arasında gerçekleştirdiği anket çalışmasının sunumunun ardından İbrahim Elibal “Görme Engellilerin Bilgisayar Kullanımında Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu bir konuşma yaptı. Öğleden sonraki oturumda Dr. Ayşe Turan'ın "Az Görenler Alanında Kullanılan Son Teknolojiler" konulu sunumunun ardından yine İbrahim Elibal "Görme Engelliler İçin CD Kitap" projesini tanıttı. Etkinliklere bu yıl, kör ve az görenler alanında çalışmalar yapan firma temsilcileri de ilgi göstermişlerdi. Braille Teknik, GVZ Ses Teknolojileri, Algoritma Bilgi İşlem ve Fiziksel Engelliler Ürün Hizmet firmaları etkinliğe temsilcilerini göndererek tanıtım yapma şansını yakaladılar. Bu yılki etkinliğe damgasını vuran konu, GVZ Ses Sistemleri’nin gerçekleştirdiği program oldu. Bu programda kullanılan ses sentezleyiciyi kendi programı içerisine monte eden Dolphin Firmasının Türkiye Temsilcisi Braille Teknik, Hal isimli programın Türkçe Ekran Okuma Programına dönüştüğünü vurguladı.

 

Türkiye Bilişim Derneği Görme Engelliler İçin Bilişim Çalışma Grubu Kuruldu

22 Nisan 2001 İnternet Haftası İnternet ve Görme Engelliler Ankara Etkinlikleri

22 Nisan 2001 İnternet Haftası İnternet ve Görme Engelliler İstanbul Etkinlikleri

22 Nisan 2000 tarihli İnternet Haftası İnternet ve Görme Engelliler Etkinliği

Outlook Express Programında nasıl kural oluşturulur? 

Win98'de Sistem dosyalarındaki bozulmalar nasıl düzeltilir?

Buradan Radyo kaydını dinleye bilirsiniz. ( Ibrahim Elibal )

Görme Engelliler Hakkında Bilmek Istedikleriniz

Dosya Arşivi

Görmeyenlerin istihdamı

Körlüğe ilişkin Nezaket Kuralları

Daha Ayrıntılı Bilgi İçin Posta Kutusu

Türkiye'de bulunan Engelliler İçin Hazırlanan Web sayfası:www.genbil.org

Çağrı Doğan

Görme Engelliler İçin Kitap www.kitaplik.com

Uygar Görme Engelliler Derneği

%%%% %%% %%%