GÖRME ENGELLİLER VE BİLİŞİM (22 Nisan Tarihli Toplantının Sonuç Metni


 

Yaşamın her alanında karşılaşa geldiğimiz bilgisayar, Türkiyedeki görme engelliler tarafindan yeterince kullanılmamaktadır. Bilgi teknolojisindeki gelişmelerin bir görmeyene bu olanağı tanımasına karşın; Türkiye'de bilgisayar kullanabilen görme engelli sayısının, bir çok ülkeyle karşılaştırıldığında, oldukça düşük kalmasının nedenleri:


şeklinde sıralanabilir.

Yukarıda belirtilen sorunların aşılması için neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunmak, bu alana ilişkin kamuoyu oluşturmak ve gene bu alanda eşgüdümlü ve geniş katılımlı bir çalışma başlatılması yolunda ilk adımı atmak amacıyla, 22/04/2000 Cumartesi günü, Ankara'da, internet haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, konuyla ilgilenen görme engelliler ve internet üst Kurulu'ndan 3 kişinin (Mustafa Akgül, Ethem Derman, Sami Dönmez) katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sonucunda:

hususlarında görüş birliğine varılmıştır.

Henüz görebilen insanların bilgisayar kullanmasını sağlayamamışken; bu da nerden çıktı diye düşünenler için:
Bilinen yararlarının yanısıra; bilgisayar ve internetin bir görme engelli için bilgiye bağıimsız erişim, istihdam, eşitlik, kendi ayakları üzerinde durabilmek anlamına geldiği düşünülürse, bu toplantı ve toplantıya neden olan durumun ne kadar önemli olduğu anlaşılabilir.

Erişilebilir günler,

 

22 Nisan 2001 İnternet Haftası İnternet ve Görme Engelliler Ankara Etkinlikleri

22 Nisan 2001 İnternet Haftası İnternet ve Görme Engelliler İstanbul Etkinlikleri

22 Nisan 2000 tarihli İnternet Haftası İnternet ve Görme Engelliler Etkinliği

 

Buradan Radyo kaydını dinleye bilirsiniz. ( Ibrahim Elibal )

Görme Engelliler Hakkında Bilmek Istedikleriniz

Dosya Arşivi

Görmeyenlerin istihdamı

Körlüğe ilişkin Nezaket Kuralları

Daha Ayrıntılı Bilgi İçin Posta Kutusu

Türkiye Körler Federasyonu

Altı Nokta Körler Derneği

%%%% %%% %%%